In de praktijk
Aanmelding
Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een intakegesprek. Ook scholen kunnen contact opnemen als ze vastlopen in de begeleiding van een kind en nader onderzoek of advisering nodig blijkt te zijn. Ik begeleid leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar.

Onderzoek
De leerlingvolgsysteemgegevens van de school geven een goed beeld van de ontwikkeling. Aanvullende toetsen worden in de praktijk afgenomen. Na zorgvuldig onderzoek op basis van bestaande gegevens, gesprekken met uw kind en eigen onderzoek wordt er een handelingsplan opgesteld. Het is belangrijk dat uw kind meedenkt over het plan. Vaak kunnen kinderen goed aangeven wat ze moeilijk vinden en wat ze graag willen leren.

Opstellen plan
Nadat ik alle gegevens bekeken heb, stel ik een plan op. Dit plan bespreek ik met ouders en eventueel met leerkracht.

Begeleiding
In deze periode wordt remedial teaching gegeven in de praktijk.
Remedial  → een 'remedie' dus een oplossing zoeken voor een leer- en/of gedragsprobleem
Teaching → onderwijzen
Remedial teaching wordt vaak verward met bijles, waarbij de leerstof nog eens extra geoefend wordt. Echter remedial teaching gaat veel verder. Tijdens een pedagogisch/didactisch onderzoek wordt naar de kern van het probleem gezocht.

De begeleiding vindt bij voorkeur onder schooltijd plaats. Dit omdat het voor veel kinderen(met een leerstoornis) vaak te vermoeiend en belastend is om na schooltijd nog begeleiding te krijgen. Ook werken deze kinderen thuis vaak al hard aan hun leerprobleem, er moet tijd overblijven voor ontspanning. Er is contact met de school van uw kind over afstemming van de begeleiding op de werkwijze van de school.

Evaluatie
Samen met kind, leerkracht en ouder gaan we de resultaten bekijken van de begeleidingsperiode. Op dat moment maken we afspraken over verlenging of afsluiting van de begeleiding.